FONAP: Lèt tou louvri pou Prezidan Jovenel Moise sou kriz sosyo politik peyi a

Mesye Jovenel Moise

Prezidan Repiblik Dayiti

Palè Nasyonal,

Nan biwo l.-

Mesye Prezidan,

Kòdinasyon Federasyon Òganizasyon pou yon Nouvèl Altènativ Politik (FONAP) ekri w lèt sa a pou atire atansyon w sou sitiyasyon peyi a twouve l sa fè anviwon 7 semèn. Yon sitiyasyon ki makonen ak revandikasyon prèske tout sektè nan peyi a.

Ekselans, FONAP konstate  sa fè prèske 2 mwa depi yon bon pati nan popilasyon an envesti lari a chak jou pou mande w demisyone kòm prezidan peyi a paske popilasyon an konstate se nan la mizè w ap plonje peyi a chak jou piplis paske w menm ak akolit w yo plis boujwazi tradisyonèl la fè dappiyanp sou pouvwa epi piye kès Leta a. Jounen jodi a menm ou menm ak gouvman defakto w la montre aklè nou p ap jere anyen, dayè nou paka jere, nou paka dirije anyen se sak fè sitiyasyon an vin dejenere nan peyi a. Nou pa janm fè okenn siy ki montre nou la toujou (okenn sèvis Leta yo pa fonksyone, pa gen oken n branch nan Leta a k ap fonksyone, sa vle di tout le twa branch Leta a disfonksyonèl).

Ekselans Jovenel Moise, gade kantite moun ki déjà mouri sou konsyans w paske y ap revandike dwa ekonomik, sosyal ak politik yo, gade kantite moun ki kouche lopital sou konsyans ou, gade nan ki eta payi a ye sou konsyans ou, gade kantite antrepriz ki boule, ki fèmen pòt yo, ki revoke anplwaye yo sou konsyans ou. Imajine kantite moun ki chita lakay yo ki paka pran lari pou al chache lavi pou pitit yo sou konsyans ou. Imajine kantite moun ki lage nan chomaj sou konsyans ou, imajine kantite timoun ki paka ale lekòl, jèn ki paka ale nan kou nan fakilte yo sou konsyans ou, imajine kantite profesè ki nan grangou pandan 2 mwa sou konsyans ou paske se de ansèyman sèlman yo viv, imajine kantite fanm ansent ki mouri nan achouchman paske yo paka al lopital ak timoun ki mouri paske lopital paka ouvri pou bay  sèvis….Men mouche prezidan, peyi a fini nan men ou, popilasyon an di ou li bouke fòk ou libere peyi a, bay popilasyon an yon chans pou l ka reviv paske avèk prezans ou sitiyasyon an ap vin pigrav chak jou piplis.

Bon, Eekselans, tout sektè nan sosyete a pran pozisyon, manifeste nan lari : sektè relijye, atis, etidyan, òganizasyon popilè, machann, ouvriye, sendika mande ou demisyone, sak pi rèd menm lapolis w ap itilize pou fè represyon sou popilasyon an ki nan lari a, pran la ri kounye a pou l mande pi bon kondisyon travay paske ou mete yo nan lari a chak jou pou groumen ak popilasyon an  ki nan la ri a k ap chache kote w kite kle palè a.

Pou fini mesye Jovenel Moise, ou di w vle rete kòm prezidan, men finalman kisa w ap jere nan peyi a, kilès ou wè ou ka dirije nan yon peyi ou fin kraze  a?  Ou paka pale ak pyès sektè paske yo pa fè ou konfyans, menm PHTK ak alye ou yo prèske fin ale kite w, FONAP kwè lè a rive pou konprann ou pou kont ou, ou paka dirije fòk ou fè prèv de sajès jan tout moun swete w fè.

Mesye Prezidan, pandan popilasyon an aptann w di ki kote w mete kle a, FONAP mande w resevwa salitasyon patriyotik li voye pou ou.

Viv yon lòt Ayiti ak yon lòt Leta tou nèf !!!

 

Òganizasyon manm FONAP ki siyen lèt sa a :

  1. Mouvman Ti Peyizan Atibonite (MITPA)
  2. Solidarité Haïtienne de la Défense  des Droits Humains (SODDH)
  3. Association des Jeunes Femmes pour la Culture et Développement d’Haïti (AJFECDA)
  4. Initiative Citoyenne pour la Promotion Jeunes Leaders (ICPJL)
  5. Perspective d’Action pour une Lutte sans Exclusion (PALE)
  6. Groupe d’Intervention en Droit Humain (GIDH)
  7. Association Jeune pour le Développement de Madame Cyr (AJDEM)
  8. Platfòm Fanm Aktif Matisan (PFAM)
  9. Association Coopérative d’Epargne et de Crédit de Saut d’Eau (ACEC)
  10. Collectif des Organisations de Défense des Droits Migrants et Rapatriés  (CODDEMIR)

Pou otanfifye Lèt sa a

Leronel MORTIME

Kòdonatè FONAP